Recykling tworzyw sztucznych

Produkujemy co raz to więcej tworzyw sztucznych, już teraz na jednego mieszkańca Polski przypada około 60 kilogramów zużycia tworzyw w różnych zastosowaniach. Z czego tylko 10% się odzyskuje. Niestety rezygnacja z opakowań szklanych(często zwrotnych) na rzecz tańszych odpowiedników z plastiku ma swoje wady.

Chociaż świadomość ludzi na temat recyklingu tworzyw sztucznych jest co raz większa to nieustanny rozwój przemysłu daje ogromny przyrost odpadów i problem zagospodarowania odpadów polimerowych staje się co raz poważniejszy.butelka pet

Do najpopularniejszych tworzyw sztucznych należą(wg zużycia):

 • PE – polietylen,
 • PP – polipropylen,
 • PVC – polichlorek winylu(PCW),
 • PS – polistyren,
 • PET – politereftalan etylenu.

Z czego najwięcej tworzyw sztucznych zużywa się na opakowania(40%), następną gałęzią gospodarki który zużywa najwięcej to budownictwo(21%). Dlatego segregacja odpadów ma takie wielkie znaczenie w zwiększeniu odzysku z tworzyw sztucznych.

Recykling tworzyw sztucznych przebiegać może na dwa sposoby:

Recykling mechaniczny(materiałowy)

Najprostszy rodzaj odzyskiwania plastiku, polega na rozdrobnieniu materiału w specjalnych młynach dzięki czemu pozyskuje się regranulat lub recyklat. Taki surowiec w całości nadaje się do ponownego użycia, dlatego najczęściej tego sposobu używa się podczas recyklingu butelek oraz folii opakowaniowych.

Recykling chemiczny(surowcowy)

Recykling surowcowy to rozkład(degradacja) tworzywa do związków niskocząsteczkowych lub do związków wyjściowych pod wpływem temperatury lub reakcji chemicznej. Jest to najlepsze rozwiązanie dla tworzyw, które są ze sobą zmieszane lub są po prostu zanieczyszczone przez glebę, żywność lub cokolwiek innego. Poprzez wykorzystanie tego sposobu otrzymuje się substancje chemiczne z który można wyprodukować nowe tworzywa sztuczne lub inne surowce do dalszej produkcji. Recykling chemiczny może przebiegać w dwóch procesach. Pierwszy to glikoliza, hydroliza lub metanoliza gdzie wykorzystuje się rozpuszczalniki chemiczne, drugi zaś to piroliza, zgazowanie lub hydrokraking gdzie rozkład tworzywa zachodzi pod wpływem temperatury.

Etapy recyklingu tworzyw sztucznych

Segregacja u źródła

Mogą to być pojemniki, worki na butelki plastikowe lub po prostu specjalne skupy tworzyw sztucznych.

Strzałka w dół

Segregacja wtórna

W sortowniach odpadów tworzywa sztuczne są ponownie sortowane według rodzajów(wykorzystuje się do tego specjalne oznaczenia na opakowaniach) oraz kolorów. Następnie prasa belująca zgniata tworzywa i tworzy z nich bele, które są transportowane do przetwórni.

Strzałka w dół

Sortowanie, mycie i przygotowanie odpadów

Po rozpięciu bel odpady są sprawdzane(nakrętki zostają odkręcone, usuwane są kawałki metalu itp.), dokładnie myte oraz przygotowanie odpadów do wybranego sposobu pozyskania surowca.

Strzałka w dół

Recykling właściwy

Po przygotowaniu odpadów część tworzyw sztucznych ląduje na linii technologicznej do recyklingu materiałowego, zaś inna część do recyklingu chemicznego.

Strzałka w dół

Regranulacja

W tym etapie przygotowuje się specjalny granulat z odpadów do produkcji kolejnych tworzyw sztucznych. Regranulat zostaje sprzedany do firm specjalizujących się w produkcji kolejnych opakowań.

sprasowana bela butelek pet

Ciekawostki na temat tworzyw sztucznych:

 1. Dzięki recyklingowi 1 tony butelek z PET oszczędzamy 1,5 tony emisji CO2.
 2. Wartość opałowa zmieszanych tworzyw wynosi około 40 MJ/kg (dla przykładu: olej opałowy 44 MJ/kg)
 3. Z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować jedną bluzę z polaru
 4. W Polsce aż 85% odpadów z tworzyw sztucznych ląduje na wysypiskach śmieci, w Unii Europejskiej jest to jeden z najgorszych wyników.
 5. Zgnieciona butelka PET zajmuje około 5 razy mniej miejsca w pojemniku na śmieci(worku).
 6. Czas rozkładu zwykłej torebki foliowej ocenia się na około 120 lat. Plastikowa butelka ulega biodegradacji w ciągu około 500 lat.
 7. Odpady z tworzyw sztucznych zajmują bardzo dużo miejsca, ze względu na swoją małą wagę. Stanowią zaledwie 7% masy wszystkich śmieci, a zajmują ponad 30% miejsca.
 8. Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Zaś tworzywa sztuczne spalane są w specjalnych spalarniach, ponieważ spalanie wydziela dioksyny które są silnie trujące.

 

Comments
 1. 1 rok ago
 2. 1 rok ago
 3. 8 miesięcy ago
 4. 3 miesiące ago
 5. 2 miesiące ago

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *